1
 
  |  -   |    |  Toyota  |  RAV4      |  
 2006 ., 92 . ,    1

, , ,
""
- . 36
,
3g